[ทั้งหมด] [หมัด] [ดาบ] [เวทย์] [ปืน]
อันดับ
ชื่อตัวละคร
เลเวล
อาชีพ
1
Xiaochun
16x
ดาบ
2
Ae_GT-PRO
15x
ดาบ
3
Melon
15x
ดาบ
4
F1
15x
ดาบ
5
PUPPER
15x
ดาบ
6
Lemon
15x
ปืน
7
HanaHana
14x
ปืน
8
FULLSCREEN
14x
ดาบ
9
Pooh
14x
ดาบ
10
ใข่เจียว
14x
ดาบ
11
ChanonPh
14x
หมัด
12
ใข่ดาว
14x
ปืน
13
BlackWing
14x
ดาบ
14
MikomakO
14x
ดาบ
15
[คุณพี]
14x
ดาบ
16
Screenshot
14x
ปืน
17
[PUPPER]
13x
ปืน
18
สตีฟโรเจอส์
13x
เวทย์
19
MarLooP
12x
หมัด
20
CaptainZ
12x
ปืน